News

Zapytanie ofertowe nr4

  Zapraszamy Państwa do składania ofert na „Remont połączony z modernizacją stawu 4 oraz mnichów i grobli – wg załączonego przedmiaru”. Wszystkie oferty prosimy składać na poniżej podany adres według …

Zapytanie ofertowe nr3

  Zapraszamy Państwa do składania ofert na „Remont połączony z modernizacją stawu nr 3 oraz mnichów i grobli – wg załączonego przedmiaru”. Wszystkie oferty prosimy składać na poniżej podany adres …

Dofinansowanie

Dofinansowania: Kontynuacja działania 2.7. w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w latach 2015-2019”. Realizacja umów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo …