Sprawdź nas

O gospodarstwie z Bylin

Gospodarstwo Rybackie Byliny jest od 1996 roku pod opieką lekarsko-weterynaryjną Zakładu Chorób Ryb PIWet-PIB w Puławach. Dzięki stosowanej proekologi, Gospodarstwo w Bylinach należy do nielicznych w kraju gospodarstw ekologicznych.

Naturalne warunki

Dawno temu do centralnej Polski  zawitali Cystersi – zakonnicy w białych habitach, założyli pierwsze stawy rybne i wpuścili do nich karpie nazywane królewskimi. Cystersi przez wieki uczyli okolicznych chłopów rzemiosła rybackiego, upowszechniając nowoczesne wtedy metody gospodarski rolnej. Rozkwit musiał być na tyle intensywny, że już w 1573 roku opublikowany został pierwszy w Polsce podręcznik gospodarki stawowej, napisany w języku polskim, autorstwa Olbrychta Strumieńskiego
„ O sprawie, sypaniu, wymierzaniu i rybieniu stawów”. Gospodarstwo Rybackie Byliny od początku XVII w. do 1773 należało do Jezuitów, którzy w Rawie Mazowieckiej w istniejącym do dziś klasztorze zbudowanym w 1613 r. prowadzili kolegium. Po kasacie zakonu jezuitów Byliny stały się własnością szlachecką. Na początku XIX w. właścicielem dóbr Byliny był Jan Bogatko zaś na początku XX w. nowym właścicielem majątku zostaje Wacław Zaorski.

W 1929 roku Gospodarstwo Rybackie Byliny zajmowało powierzchnię 83 ha lustra wody z produkcją roczną 10 000 kg wyłącznie karpia i było jednym z pięciu  na terenie powiatu rawskiego obejmujących obszar 550 ha i jednym z dwu na terenie gminy Boguszyce obejmujących 91 ha. W listopadzie 1946r. Wojewódzki Urząd Ziemski w Łodzi przejmuje na cele reformy rolnej nieruchomości ziemskie Byliny, z których powstaje Państwowe Gospodarstwo Rybackie.
W latach 90-tych Gospodarstwo Rybackie przechodzi do Agencji Skarbu Państwa – od której w 1996 roku zostaje odkupione przez Danutę i Jerzego Ćwiertnia. Przez cały okres istnienia w gospodarstwie Byliny kontynuowano produkcję karpia wykorzystując wyjątkowe walory wody  i środowiska otaczającego stawy, bowiem jest to teren „Rezerwatu Rawka” o bardzo bogatej bioróżnorodności.  Jedyne zmiany w hodowli „Karpia  z Bylin” dotyczą wykorzystania wiklinowych koszy przeznaczonych do przenoszenia ryb, które zamieniono na aluminiowe, a żywe konie zastąpiono w transporcie mechanicznymi. Większość prac wykonywanych jest  w hodowli „Karpia z Bylin” ręcznie.

Produkcja „Karpia z Bylin” prowadzona jest w Gospodarstwie Byliny w Gminie Rawa Mazowiecka,  położonej  w zachodniej części Powiatu Rawskiego leżącego we wschodniej części województwa łódzkiego.  Obiekty stawowe zasilane są niezwykle czystą źródlaną wodą o wyjątkowych właściwościach dla smaku mięsa ryby. Do stawów wpływa również woda z niewielkiej rzeki „Janówka”, a w okresach wyjątkowo niskiego poziomu wody w stawach również wodami rzeki Rawka.  Wody obu rzek są pierwszej klasy czystości.  W gospodarstwie rybackim prowadzona jest gospodarka o pełnym obrocie towarowym w ramach którego stosowany jest system obsad klasowych jedno gatunkowych w wychowie materiału zarybieniowego karpia. Produkcja „Karpia z Bylin” jest prowadzona w cyklu dwuletnim i trzyletnim w oparciu o własny materiał zarybieniowy. Do rozrodu karpi stosowana jest linia węgierska z której wywodzi się karp zatorski.  Od 2011 Gospodarstwo Rybackiego dzierżawione jest spółce SOL.

Zobacz wielkość naszego gospodarstwa

Zobacz czym możemy się pochwalić
151
Wielkość gospodarstwa
99 %
Zadowolonych klientów
120
Ilość ton karpia rocznie
Sekcja podtytuł

Ostatnie wiadomości