Dofinansowanie

Dofinansowania:

  1. Kontynuacja działania 2.7. w zakresie „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w latach 2015-2019”.
  2. Realizacja umów w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014 – 2020 na działania:

II.1.  2.3.  „Inwestycje produkcyjne w akwakulturę”.

Operacja mająca na celu  Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Wartość operacji: 1 054 530,29 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 374 414,58 zł

Operacja ma na celu zwiększenie produkcji ryb w akwakulturze w gospodarstwie rybackim.

II.2.    2.5. „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”.

Operacja mająca na celu realizację  Działań wodno-środowiskowych w zakresie pakietu podstawowego oraz produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb w Gospodarstwie Rybackim Byliny.

Wartość dofinansowania: 525 201,80 zł